Нүүр > Төлбөр төлөх нөхцөл > Компаний дансруу шилжүүлэх

     Манай компани нь Интернэт банкны гуйвуулга, банкны гуйвуулгийн гэсэн хоёр төрлөөр тооцоо хийж болно.

     ГОЛОМТ банк     1105 0311 76

     TDB  банк            4730 0949 6

     Төрийн банк        1050 0002 6172

     ХААН банк          5003 8551 63